Ogden dating site

ogden dating site-76
Den strikta ordföljden nödvändiggörs av det faktum att subjekt och objekt ej markeras morfologiskt med hjälp av till exempel ändelser, det vill säga att ett substantiv ser likadant ut oavsett om det används som subjekt eller objekt.

Engelskans verbsystem är ganska omfattande och komplicerat och många verb böjs oregelbundet.

Engelskan är ett tämligen strikt SVO-språk, det vill säga ett språk där i deklarativa satser (påståendesatser) subjektet placeras före predikatet, och där objektet följer efter detta predikat.

Britannien hade tidigare varit bebott främst av kelter, som talade keltiska språk, men dessa trängdes undan av germanerna (de keltiska folken fortsatte länge att vara dominerande i Skottland och Wales samt på Irland.

De keltiska språken återfinns även i modern tid som gaeliska och kymriska) och fanns t.o.m. Det fornengelska språk, som etablerades i England kom sedan att påverkas av senare inflyttningar.

Det fornengelska språket förändrades gradvis under medeltidens gång.

Folket talade engelska medan hovet och den administrativa klassen som följde i spåren av normandernas invasion (präster, skatteuppbärare med flera) talade franska.

I engelskan bildas plural regelmässigt genom att ändelsen -s fogas till substantivet: cat -- cats, dog -- dogs.

Denna pluraländelse kan dock uppträda i ett par olika former, varav några redovisas här.

Man ska dock akta sig från att tro att det engelska språket ändrades snabbt, som stavningen indikerar.

Det var främst just bara stavningen som ändrades i och med ovana normander som skulle skriva engelska med franska stavningsregler.

SHOW COMMENTS

Comments Ogden dating site

The Latest from zdorovie-russia.ru ©